Mindfulness handler om at være bevidst til stede i det aktuelle øjeblik. Det handler om at være venlig, åben, nysgerrig og modig.

Mindfulness er at turde forholde sig til det som er på færde i egen krop og at kunne rumme at være med det. At kunne rumme store følelser og ubehag.

Mindfulness handler om at være til stede i sit liv og se det, som det er, uden domme og fordømmelser.

Fra vi slår øjnene op om morgenen til vi falder i søvn om aften, taler vi konstant til os selv i form af tanker. Nogle forskere mener, at vi har omkring 17.000 tanker i døgnet. De fleste af disse tanker er automatiserede og styrer en stor del af vores liv, uden vi helt er klar over, at de er der. Vi kommer nemt til at identificere os med disse tanker eks. ”jeg er ikke god nok”.

Gennem mindfulness kan vi træne os i at blive bevidst om vores tanker på en åben måde og give slip på vores tilbøjelighed til at vurdere og evaluere, og derved lære ikke at identificere os med vores tanker.

Gennem mindfulness kan vi lære at ændre selvkritik til selvmedfølelse.