Jeg har altid fundet det meningsfuldt at arbejde med mennesker og mellemmenneskelige relationer.

Jeg tror på, vi alle fødes som sociale, kærlige og åbne væsner, og at vi gennem livet kan blive udsat for hændelser eller mangler som gør, at vi mister kontakten til dele heraf. Jeg tror også på, at vi gennem mødet med en anden som er respektfuld, ligeværdig, rummelig, indlevende og omsorgsfuld, kan få genskabt kontakten og med tiden opnå større forståelse for os selv, for andre og for vores måde at være i verden på.
At turde se på og kunne rumme både det glædelige og det smertefulde.

Jeg tror på, at vi ikke er uden at være i forhold til en anden eller til verden hvilket betyder, at vi mennesker påvirker hinanden på både godt og ondt og desværre ofte uden at være klar over det.

Når vi kommer mere og mere i kontakt med vores grundlæggende kerne, vil vi automatisk komme til at værdsætte os selv mere, og derved øge vores selvværd.

Jeg er uddannet psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut i Aarhus. Uddannelsen varer 4 år og er en uddannelse i terapi med enkeltindivider, par, familier og grupper. Du kan se mere på www.piaa.dk.
Siden 2002 har jeg arbejdet med sårbare mennesker i alderen 18-65 år i mit virke som socialrådgiver og psykoterapeut.
Siden 2010 udelukkende i form af støttende, udviklende og terapeutiske samtaler. Jeg modtager løbende og regelmæssig supervision.
Jeg er født i 1971, er gift og har 3 børn.