Selvværd og selvtillid

I Blog by Anette Glad

Betegnelserne selvværd og selvtillid bruges ofte i flæng, der er dog stor forskel på de to begreber.

Selvtillid handler om at tro på sin egen kunnen og gøren. Hvis du tror på, at du kan gøre noget eller er god til noget, er din selvtillid inden for det område stor. F.eks. kan en professionel fodboldspiller have skyhøj selvtillid ift. fodbold og samtidig have lavt selvværd.

Selvværd handler om væren, altså om måden du er tilstede i verden på. Selvværd eller selvfølelse som det også kaldes, handler om den værdi du giver dig selv eller har i dig selv, blot i kraft af at være til, altså ikke for det du gør eller siger. Hvis du ikke har en grundlæggende følelse af at være god nok, vil det påvirke dit selvværd og din evne til at sætte grænser og sige til og fra.

Man kan se på selvtillid, som noget du bygger op omkring dig, som et ydre stillads. Det er de ting du er gode til, dine evner og færdigheder.

Selvværd derimod er din kerne og indre værdier, det er som en søjle der støtter dig indefra. Selvværd er at værdsætte dig selv og vide du er ok uanset.

Du kan arbejde med at styrke både din selvtillid og dit selvværd.

For at styrke din selvtillid, kan du øve dig i én færdighed ad gangen til du ved, du kan, og du vil have tillid til dig selv hver gang, du skal praktisere denne færdighed. Det vil falde dig nemt og du bliver hurtigt bedre uden at skulle kæmpe synderligt for det.

Tænk bare på børnene i skolen. De børn der ved de er gode til matematik, glæder sig til matematiktimerne, fordi de ved de er gode til det. Omvendt er der risiko for at de børn som finder det svært, oplever tiltagende ubehag når de skal have matematik.

For at styrke dit selvværd må du gå anderledes til værks og det er en mere langsommelig og on-going proces. Det er svært at afgøre hvornår du er i mål.

Selvværd handler om relationer, relationen til dig selv og relationen til andre. Selvværd er ikke statisk, men svingende afhængigt af situationen og relationen du befinder dig i.

Du har sikkert oplevet, at sammen med nogle mennesker er du ikke specielt bevidst om dig selv og hvordan du fremstår. I andre sammenhænge bruger du al din energi på hvad andre tænker om dig.

Selvværd kan altså svinge alt efter hvilken situation du er i samt af kvaliteten af de relationer du indgår i, både med dig selv og med andre.

At styrke dit selvværd er således ikke en færdighed som du kan øve dig i.

Det handler det først og fremmest om at se på kvaliteten af relationen til dig selv. Jo bedre den bliver, desto bedre bliver din relation til og med andre.

Kærligst Anette Glad

Del dette indlæg